Currently browsing

bp sakra

Rocznica sakry Biskupa Piotra

    Dnia 6 kwietnia 2014 r. biskup Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy naszej diecezji, obchodził pierwszą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Wielką radością było dla …