`

Aktualności

Grudniowy dzień skupienia

(2017-12-20 19:45:31)

Dzień skupienia

„I nazwie Go imieniem EMMANUEL” (por. Iz 7,14)

            Pod takim hasłem przeżyliśmy kolejny dzień skupienia w naszej wspólnocie seminaryjnej, który był bezpośrednim przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia. Konferencje poprowadził ojciec Sebastian Wiśniewski.

 


      o. SEBASTIAN WIŚNIEWSKI:
             W 2004r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów (MN) w Obrze. Po ukończeniu seminarium pełnił funkcję misjonarza ludowego. Na przełomie 2006 i 2010 roku ukończył studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uwieńczone obroną rozprawy doktorskiej; studia w Instytucie Liturgicznym w Krakowie oraz studia w zakresie retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie wychowawca, spowiednik kleryków i wykładowca homiletyki, teologii przepowiadania, teologii kazań pasyjnych, metodologii rekolekcji parafialnych, fonetyki pastoralnej i przepowiadania w aspekcie teologii komunikacji w WSD w Obrze. Ponadto superior i ekonom w klasztorze w Kodniu oraz dyrektor Domu Pielgrzyma.

 

            Nasze rozważania oparliśmy o historię Gedeona zawartą w Księdze Sędziów. Tak jak Izrael doznawał ucisku z ręki Madianitów, tak samo i w naszym życiu niejednokrotnie doznajemy biedy i niedostatku. Jednak jak mówił rekolekcjonista jest dla nas nadzieja; Dobra Nowina, ponieważ Jezus wchodzi w nasze ubóstwo, aby móc wyprowadzić Ciebie i mnie z niedoli, z kryzysu jaki przeżywamy. Pan Bóg wprowadza w nasze życie trudności w takiej mierze w jakiej potrzebujesz, jaką zdołasz udźwignąć, aby móc Cię poprowadzić i działać w Twoim sercu.

            Podczas Nabożeństwa Pokutnego ojciec przypomniał dwa wymiary tego nabożeństwa. Szczera skrucha i wyznanie przed Bogiem naszych słabości i grzechów oraz uznanie wielkiego miłosierdzia jakim obdarza nas Pan podczas każdej spowiedzi. Ojciec Sebastian zwrócił uwagę na nasze „ołtarze Baala” (por. Sdz 6,25), ołtarze słabości, grzechu, pychy i niewierności. Przestrzegał nas, abyśmy szczególnie w tym czasie oczekiwania potrafili tak jak Gedeon, zburzyć w swoim życiu ołtarze, które tak bardzo oddalają nas od Boga, abyśmy z czystym sercem mogli ściślej zjednoczyć się z Nim i kroczyć Jego śladami. „Grzech przecież nie jest po to, aby nas poniżyć, ale po to, żeby Chrystus mógł nas uzdrowić, podnieść z upadku, żebyśmy mogli powstać do nowego życia”.

            Ojciec Sebastian zapewniał nas, że pomimo naszych lęków, naszych słabości Pan Bóg do każdego mówi „nie bój się”; mówi nie bój się iść za mną. Ręczył, że w słowach proroka Izajasza „Nawet choćby matka o Tobie zapomniała, Ja nigdy nie zapomnę o Tobie” Chrystus daje nam ogromną obietnicę. Otrzymaliśmy bezcenny dar, dar powołania, w którym nie zostaliśmy sami, Chrystus jest obok nas, mówi do każdego z osobna „Ty jesteś moim umiłowanym synem”.

 

            Podczas dzisiejszego dnia skupienia swoją konferencję wygłosił również JE ks. bp Kazimierz Gurda. W swoim słowie mówił o Jubileuszu 200-lecia istnienia naszej diecezji, który wspólnie rozpoczęliśmy 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katedrze siedleckiej. Przypomniał postaci trzech biskupów, którzy towarzyszyli tworzącej się diecezji do 1918 roku, a mianowicie bp Feliksa Łukasza Lewińskiego, Marcelego Gutkowskiego oraz Beniamina Szymańskiego. Pasterz zwrócił uwagę, abyśmy potrafili „uchwycić zbawcze działanie Boga w tworzeniu tożsamości naszej diecezji”.

 

         W trakcie spotkania z ojcem Sebastianem rozmawialiśmy o jego doświadczeniu związanym z misjami ludowymi, zwanymi również misjami parafialnymi czy diecezjalnymi, do których przygotowuje się nasza diecezja, a które związane są z Jubileuszem 200-lecia istnienia. Ostatnie misje w jakich mogliśmy uczestniczyć to misje Ewangelizacyjne z dwutysięcznego roku.

 

         Dziękujemy ojcu Sebastianowi za skierowane do nas słowo, za poświęcony nam czas i wspólną modlitwę, życzymy Błogosławieństwa na każdy dzień i zapewniamy o pamięci w naszych modlitwach! Bóg Zapłać!

 

 

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.